PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I REMONT ZABYTKOWEJ KAMIENICY w WARSZAWIE

Inwestor: MM Sp. z o.o.
Zakres prac: Przebudowa i rewitalizacja kamienicy obejmowała wykonanie prac rozbiórkowych, konserwatorskich, wzmacnianie i wymianę elementów konstrukcyjnych budynku, wykonanie robót budowlanych stanu surowego i wykończeniowego, robót branżowych. Prace realizowane w systemie Generalnego Wykonawstwa.
Lokalizacja: Warszawa ul. Brzeska 18
Okres realizacji: 05/2016 – 04/2018
Pow. użytkowa: 3 900,60 m2
Kubatura: 28 000,00 m3

POWRÓT DO GALERII