BUDYNEK AMBULATORIUM w BIAŁYMSTOKU

Inwestor: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie
Zakres prac: Przebudowa istniejącego obiektu na potrzeby ambulatorium obejmowała kompleksowe wykonanie robót budowlanych i branżowych wraz z wyposażeniem. Prace realizowane w systemie Generalnego Wykonawstwa.
Lokalizacja: Białystok Jednostka Wojskowa nr 5338
Okres realizacji: 11/2015 – 06/2017
Pow. użytkowa: 160,55 m2
Kubatura: 1 089,00 m3

POWRÓT DO GALERII