SALA GIMNASTYCZNA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 w PISZU

Inwestor: Miasto Pisz
Zakres robót: Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem. Prace realizowane w systemie Generalnego Wykonawstwa.
Okres realizacji: 03/2009 – 05 /2010
Lokalizacja: Pisz ul. Gizewiusza 8

POWRÓT DO GALERII