PRZEBUDOWA DWORCA KOLEJOWEGO w KUŹNICY BIAŁOSTOCKIEJ

Inwestor: PKP S.A.
Zakres prac: Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem budynku stacyjnego pełniącego funkcję obsługi ruchu pasażerskiego oraz stanowiącego siedzibę Straży Granicznej i Służby Celno-Skarbowej. Prace realizowane w systemie Generalnego Wykonawstwa.
Lokalizacja: ul. Kolejowej 1, 16-123 Kuźnica Białostocka
Okres realizacji: 04/2020 – 07/2022
Pow. użytkowa: 1 395,85 m2
Kubatura: 4756 m3