SIEDZIBA REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH w BIAŁYMSTOKU

Inwestor: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
Zakres prac: Remont i przebudowa budynku biurowego w zakresie robót budowlanych i branżowych w systemie Generalnego Wykonawstwa.
Lokalizacja: Białystok ul. Lipowa 51
Okres realizacji: 12/2014 – 08/2015

POWRÓT DO GALERII