Przebudowa dworca kolejowego PKP JASTARNIA

Inwestor: Polskie Koleje Państwowe S.A.
Zakres prac: Kompleksowa przebudowa i modernizacja obiektu obejmująca roboty budowlane, sanitarne, elektryczne, teletechniczne w tym CSDIP, sieci zewnętrzne, roboty drogowe. Prace realizowane w systemie Generalnego Wykonawstwa.

Obiekt wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków.

Lokalizacja: Płochocin, ul. Długa 3
Okres realizacji: 09/2022 – 09/2023
Pow. całkowita: 423,00 m2
Kubatura: 1 260,00 m3