Modernizacja budynku biurowego w Warszawie ul. Niemcewicza 4/6

Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zakres prac: Kompleksowa termomodernizacja budynku, remont konstrukcji dachu, wymiana pokrycia dachu. Prace realizowane w systemie Generalnego Wykonawstwa.

Obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytków.

Lokalizacja: Warszawa, ul. Niemcewicza 4/6
Okres realizacji: 05/2022-11/2022