DROGOWE PRZEJŚCIE GRANICZNE w GOŁDAPI

Inwestor: Wojewoda Warmińsko – Mazurski
Zakres robót: Rozbudowa Drogowego Przejścia Granicznego w Gołdapi. Budowa układu komunikacyjnego oraz budowa pawilonów kontrolerskich wraz z przyłączami infrastruktury. Prace realizowane w systemie Generalnego Wykonawstwa.
Okres realizacji: 09/2012 – 05 /2013
Lokalizacja: Gołdap ul. Gumbińska 1.

POWRÓT DO GALERII