OŚRODEK SPORTÓW WODNYCH „DOJLIDY” w BIAŁYMSTOKU

Inwestor: Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji
Zakres robót: Rozbudowa i modernizacja ośrodka sportów wodnych. Prace realizowane w systemie Generalnego Wykonawstwa.
Lokalizacja: Białystok ul. Plażowa
Okres realizacji: 08/2013 – 10 /2014

POWRÓT DO GALERII