HALA PRÓB DYNAMICZNYCH I STATYCZNYCH Z LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNYM w WARSZAWIE

Inwestor: Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT
Zakres robót: Budowa budynku do prób dynamicznych i statycznych kompletnych pojazdów mechanicznych (BLB) na częściowo istniejących, wykonanych wcześniej stopach fundamentowych. Prace realizowane w systemie Generalnego Wykonawstwa.
Lokalizacja: Warszawa ul. Jagiellońska 55
Okres realizacji: 07/2013 – 12 /2014.
Pow. całkowita: 1 133,50 m2
Kubatura: 12 141,60 m3

POWRÓT DO GALERII