LĄDOWISKO DLA ODDZIAŁU SOR w MAKOWIE MAZOWIECKIM

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Makowie Mazowieckim
Zakres prac: Kompleksowa budowa lądowiska dla helikopterów Prace realizowane w systemie zaprojektuj – wybuduj – zarejestruj.
Lokalizacja: Maków Mazowiecki ul. Witosa 2
Okres realizacji: 04/ 2013 – 09/2013.

POWRÓT DO GALERII