LĄDOWISKO DLA ODDZIAŁU SOR w WYSZKOWIE

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
Zakres robót: Kompleksowa budowa lądowiska dla helikopterów. Prace realizowane w systemie Generalnego.
Okres realizacji: 07/2012 – 10 /2012
Lokalizacja: Wyszków ul. KEN 1

POWRÓT DO GALERII