KOMENDA MIEJSKA POLICJI w OSTROŁĘCE

Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu
Zakres robót: Dokończenie budowy nowej siedziby dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. Zakres prac obejmował roboty budowlane branżowe oraz wyposażenie obiektu.
Lokalizacja: Ostrołęka ul. Korczaka 16
Okres realizacji: 11/2013 – 07 /2014
Pow. całkowita: 8 976,00 m2
Kubatura: 32 100,00 m3

POWRÓT DO GALERII