PRZEBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU KOSZAROWEGO NA HOTEL DLA AKADEMII OBRONY NARODOWEJ w WARSZAWIE

 

Inwestor: Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
Zakres prac: Kompleksowa przebudowa obiektu obejmowała wykonanie robót rozbiórkowych, budowlanych i branżowych wraz z dostawa i montażem wyposażenia. Prace realizowane w systemie Generalnego Wykonawstwa.
Lokalizacja: Warszawa ul. Gierczak
Okres realizacji: 06/2015 – 12/2016
Pow. użytkowa: 2 964,10 m2
Kubatura: 16 231,20 m3

POWRÓT DO GALERII